U pogledu na stalni trend porasta broja razvedenih brakova, kako u svijetu tako i kod nas, institucije Europske unije i Vijeća Evrope donijele su određene dokumente koji su u funkciji smanjenja posljedica razvedenih brakova. Na tragu tih inicijativa, vršene su izmjene zakonskih odredbi u BiH.

Tako je donošenjem novog Porodičnog zakona FBIH 2005. godine, uveden institut posredovanja, čiji prevashodni cilj jeste da se uz stručnu pomoć prevaziđu konflikti u porodici i nesporazumi među članovima porodice.

U ovom segmentu djelovanja naša advokatska kancelarija ima značajno iskustvo.

Naime, advokat Edvin Agić je 2006. godine, među prvima u Bosni i Hercegovini, od Ministrastva rada i socijalne politike Federacije BiH izabran kao ovlašteni posrednik  između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka.

Treba napomenuti da je postupak posredovanja  izdvojen iz brakorazvodnog postupka. Drugim riječima, ovaj postupak moraju pokrenuti bračni partneri prije podnošenja tužbe za razvod braka.

Kompletan postupak posredovanja se, prema odredbama Porodičnog zakona FBiH, odvija u dvije faze. U prvom dijelu je usmjeren na uklanjanje uzroka koji su doveli do poremećaja bračnih odnosa, a njihovim pravilnim sagledavanjem ide se u pravcu prevazilaženja početne konfliktne situacije s ciljem pomirenja.

Obaveza posrednika jeste upoznavanje bračnih partnera s posljedicama razvoda braka, a posebno s posljedicama koje se odnose na djecu. U tom smislu, posrednik nastoji da bračni partneri postignu sporazum o tome s kim će živjeti njihovo malodobno dijete, odnosno dijete nad kojim se ostvaruje roditeljsko staranje nakon punoljetstva, zatim o pitanjima koja se odnose na održavanje ličnog odnosa djeteta s roditeljem s kojim dijete neće živjeti, izdržavanja, te drugim pitanjima koja ulaze u sadržaj roditeljskog staranja.

Pristup rješavanju porodičnih sporova na ovaj način ide u pravcu jačanja samoopredjeljenja stranaka i odgovornosti za preuzete radnje.

Pored postupka posredovanja naša advokatska kancelarija ima značajno iskustvo i u svim drugim postupcima vezanim za porodične odnose (razvod braka, izdržavanje, izmjene sudskih odluka o ovim pitanjima itd.