Građansko pravo

a) NASLJEDNO PRAVO

 • sastavljanje testamenata
 • zastupanje u ostavinskim postupcima
 • parnični postupci u vezi sa zaostavštinom

b) DUŽNIČKO  – POVJERILAČKI ODNOSI

 • sudske naplate dugova
 • alimentacije
 • zastupanje dužnika
 • zastupanje povjerilaca
 • prigovori i žalbe u izvršnom postupku

c) VANPARNIČNI POSTUPCI

 • regulisanje međa
 • sudsko regulisanje međa
 • određivanje nužnog odnosno privremenog prolaza
 • razdvajanje suvlasničke imovine
 • ostali vanparnični postupci

d) ODŠTETE

 • sastavljanje zahtjeva, tužbi i zastupanje pred sudom
 • štete nastale iz saobračajnih nezgoda (štete na vozilima, putnici, smrtne posljedice, itd…)
 • štete nastale zbog povrede na radu
 • štete nastale ujedom pasa lutalica
 • štete nastale na nekretninama

e) RAZVOD BRAKA

 • tužbe za razvod braka
 • sporazumni razvodi braka
 • podjela imovine supružnika
 • zakonsko izdržavanje i visina alimentacije
 • povjeravanje djece
 • utvrđivanje ili osporavanje očinstva

f) STVARNO PRAVO

 • regulisanje vlasničkih odnosa
 • vlasničke tužbe
 • služnosti
 • sporovi u vezi sa posjedom (smetanje posjeda, služnosti)
 • upisi u zemljišnu knjigu

g) UGOVORI

 • sastavljanje ugovora (ugovori o zakupu, zajmu, kupoprodaji i dr.)
 • pravno provjeravanje ugovora
 • zastupanje u sporovima iz ugovora

sl1

Kontakt

Advokatska kancelarija Edvin Agić
BiH - 75 000 Tuzla
Maršala Tita 111

Tel: +387 35 266 309
Fax: +387 35 266 309
Mob: +387 61 193 909
E-mail: edvin.agic@bih.net.ba

www.advokatedvinagic.com