Pružamo usluge zastupanja kako u postupku eksproprijacije, tako i postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost pred organima uprave i sudovima.

sl6