Eksproprijacija

Pružamo usluge zastupanja kako u postupku eksproprijacije, tako i postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost pred organima uprave i sudovima.

sl6

Kontakt

Advokatska kancelarija Edvin Agić
BiH - 75 000 Tuzla
Maršala Tita 111

Tel: +387 35 266 309
Fax: +387 35 266 309
Mob: +387 61 193 909
E-mail: edvin.agic@bih.net.ba

www.advokatedvinagic.com