Usluge

Advokatska kancelarija Edvin Agić pruža advokatske usluge iz različitih oblasti prava, kako domaćim, tako i stranim fizičkim i pravnim licima i to putem:

  • Pravnih savjeta i mišljenja, te obavljanja kosultacija
  • Sastavljanja podnesaka i isprava
  • Postupaka medijacije i izmirenja
  • Zastupanja pred sudom

Kontakt

Advokatska kancelarija Edvin Agić
BiH - 75 000 Tuzla
Maršala Tita 111

Tel: +387 35 266 309
Fax: +387 35 266 309
Mob: +387 61 193 909
E-mail: edvin.agic@bih.net.ba

www.advokatedvinagic.com