Krivično pravo

a) ODBRANA OSUMNJIČENOG/OPTUŽENOG

  • zastupanje u pretkrivičnom postupku i  postupku u fazi krivične istrage
  • zastupanje na glavnom pretresu
  • zastupanje u postupcima radi prekršaja

b) ZASTUPANJE OŠTEĆENIKA

  • sastavljanje krivičnih prijava
  • podnošenje zahteva za nadoknadu štete
  • naplata dosuđenih iznosa odštete

sl4

Kontakt

Advokatska kancelarija Edvin Agić
BiH - 75 000 Tuzla
Maršala Tita 111

Tel: +387 35 266 309
Fax: +387 35 266 309
Mob: +387 61 193 909
E-mail: edvin.agic@bih.net.ba

www.advokatedvinagic.com