a) ODBRANA OSUMNJIČENOG/OPTUŽENOG

  • zastupanje u pretkrivičnom postupku i  postupku u fazi krivične istrage
  • zastupanje na glavnom pretresu
  • zastupanje u postupcima radi prekršaja

b) ZASTUPANJE OŠTEĆENIKA

  • sastavljanje krivičnih prijava
  • podnošenje zahteva za nadoknadu štete
  • naplata dosuđenih iznosa odštete

sl4