Radno pravo

  • usluge zastupanja u disciplinskim postupcima
  • usluge zastupanja u slučaju redovnih i vanrednih otkaza ugovora o radu
  • usluge zastupanja u slučaju prestanka radnog odnosa
  • zaštita zaposlenika prilikom otkaza ugovora o radu
  • zastupanje u individualnim i kolektivnim radnim sporovima pred sudovima, te kršenja ostalih prava iz radnog odnosa

sl2

Kontakt

Advokatska kancelarija Edvin Agić
BiH - 75 000 Tuzla
Maršala Tita 111

Tel: +387 35 266 309
Fax: +387 35 266 309
Mob: +387 61 193 909
E-mail: edvin.agic@bih.net.ba

www.advokatedvinagic.com