Upravno pravo

  • upravni postupak (podnesci i žalbe protiv odluka upravnih organa)
  • upravni sporovi (savetovanje i podnošenje tužbi te zastupanje)

sl5

Kontakt

Advokatska kancelarija Edvin Agić
BiH - 75 000 Tuzla
Maršala Tita 111

Tel: +387 35 266 309
Fax: +387 35 266 309
Mob: +387 61 193 909
E-mail: edvin.agic@bih.net.ba

www.advokatedvinagic.com