• upravni postupak (podnesci i žalbe protiv odluka upravnih organa)
  • upravni sporovi (savetovanje i podnošenje tužbi te zastupanje)

sl5