Zakoni

  1. Krivični zakon FBiH
  2. Zakon o krivičnom postupku FBiH
  3. Zakon o parničnom postupku FBiH
  4. Zakon o vanparničnom postupku FBiH
  5. Zakon o izvršnom postupku FBiH
  6. Zakon o obligacionim odnosima FBiH-RS
  7. Zakon o privrednim društvima FBiH
  8. Zakon o radu Federacije BiH 2016
  9. Zakon o nasljeđivanju FBiH

 

Ostale zakone u BiH, FBiH i RS-u možete pronaći na slijedećim linkovima:


Kontakt

Advokatska kancelarija Edvin Agić
BiH - 75 000 Tuzla
Maršala Tita 111

Tel: +387 35 266 309
Fax: +387 35 266 309
Mob: +387 61 193 909
E-mail: edvin.agic@bih.net.ba

www.advokatedvinagic.com