EANakon završenog Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Edvin Agić je  profesionalnu karijeru započeo 2003. godine kao advokatski pripravnik, nakon čega od 2007. godine nastavlja samostalnu advokatsku praksu.

U periodu advokatskog pripravničkog staža bio je predsjednik Organizacije advokatskih pripravnika. Duži niz godina aktivno učestvuje u radu organa Regionalne advokatske komore Tuzla, obavljajući funkciju zamjenika disciplinskog tužioca, zamjenika sudije Disciplinskog suda.

U periodu od marta 2015 do maja 2019 član Upravnog odbora a od juna 2019 obavlja funkciju potpredsjednika Regionalne advokatske komore Tuzla

Advokat Agić Edvin je među prvima u Bosni i Hercegovini izabran za ovlaštenog posrednika  između bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka.

Konstantna profesionalna aktivnost i nadograđivanje znanja u različitim oblastima prava je jedan od ključnih elemenata uspješnog rada naše advokatske kancelarije.