Vrhovni sud Federacije BiH

 • Kantonalni sudovi
 1. Kantonalni sud u Bihaću
 2. Kantonalni sud u Goraždu
 3. Kantonalni sud u Livnu
 4. Kantonalni sud u Mostaru
 5. Kantonalni sud u Novom Travniku
 6. Kantonalni sud u Odžaku
 7. Kantonalni sud u Sarajevu
 8. Kantonalni sud u Širokom Brijegu
 9. Kantonalni sud u Tuzli
 10. Kantonalni sud u Zenici

 

 • Općinski sudovi
 1. Općinski sud u Bihaću
 2. Općinski sud u Bosanskoj Krupi
 3. Općinski sud u Bugojnu
 4. Općinski sud u Cazinu
 5. Općinski sud u Čapljini
 6. Općinski sud u Goraždu
 7. Općinski sud u Gračanici
 8. Općinski sud u Gradačcu
 9. Općinski sud u Kaknju
 10. Općinski sud u Kalesiji
 11. Općinski sud u Kiseljaku
 12. Općinski sud u Konjicu
 13. Općinski sud u Livnu
 14. Općinski sud u Ljubuškom
 15. Općinski sud u Mostaru
 16. Općinski sud u Orašju
 17. Općinski sud u Sanskom Mostu
 18. Općinski sud u Širokom Brijegu
 19. Općinski sud u Tešnju
 20. Općinski sud u Travniku
 21. Općinski sud u Tuzli
 22. Općinski sud u Velikoj Kladuši
 23. Općinski sud u Visokom
 24. Općinski sud u Zavidovićima
 25. Općinski sud u Zenici
 26. Općinski sud u Žepču
 27. Općinski sud u Živinicama

 

Vrhovni sud Republike Srpske

 

 • Osnovni sudovi
 1. Osnovni sud u Banja Luci
 2. Osnovni sud u Bijeljini
 3. Osnovni sud u Derventi
 4. Osnovni sud u Doboju
 5. Osnovni sud u Foči
 6. Osnovni sud u Gradišci
 7. Osnovni sud u Kotor Varošu
 8. Osnovni sud u Modriči
 9. Osnovni sud u Mrkonjić Gradu
 10. Osnovni sud u Novom Gradu
 11. Osnovni sud u Prijedoru
 12. Osnovni sud u Prnjavoru
 13. Osnovni sud u Sokocu
 14. Osnovni sud u Srebrenici
 15. Osnovni sud u Tesliću
 16. Osnovni sud u Trebinju
 17. Osnovni sud u Višegradu
 18. Osnovni sud u Vlasenici
 19. Osnovni sud u Zvorniku

 

 • Privredni sudovi
 1. Viši privredni sud Banja Luka
 2. Okružni privredni sud u Banja Luci
 3. Okružni privredni sud u Bijeljini
 4. Okružni privredni sud u Doboju
 5. Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu
 6. Okružni privredni sud u Trebinju

 

Republičko tužilaštvo Republike Srpske